Ochrana dat

I Obecné informace

BalanzRock GmbH (dále jen „BalanzRock“) jako provozovatel webové stránky http://www.balanzrock.com bere ochranu osobních údajů velmi vážně. S osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a na základě tohoto prohlášení o ochraně údajů. Právní základ lze nalézt zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud používáte tento web nebo pracujete jako obchodní partner BalanzRock, budou zpracovány různé osobní údaje v závislosti na typu a rozsahu použití. Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat (např. přiřazením k online identifikátoru), je považována za identifikovatelnou. To zahrnuje informace, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Toto prohlášení o ochraně údajů vás informuje v souladu s čl. 12 a násl. DS-GVO o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek a v rámci vaší práce jako obchodního partnera. Zejména vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Také vás informuje, jak a za jakým účelem se to děje.

II Odpovědný

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.). Odpovědnost ve smyslu DS-GVO a příslušných národních zákonů o ochraně údajů a dalších předpisů o ochraně údajů je: BalanzRock GmbH Hauptstrasse 5-9 45219 Essen E-mail: info@balanzrock.com

III Účely a právní základy zpracování údajů

1. Vyvolání a návštěva našich webových stránek – soubory protokolu serveru

Pro účely technického zajištění webových stránek je nutné, abychom zpracovávali určité informace automaticky přenášené vaším prohlížečem, aby se naše webové stránky mohly zobrazit ve vašem prohlížeči a vy mohli webové stránky používat. Tyto informace se automaticky zaznamenávají při každém přístupu na naše webové stránky a automaticky se ukládají do takzvaných protokolových souborů serveru. Tyto jsou:

Typ prohlížeče a verze prohlížeče
použitý operační systém
Webová stránka, ze které se přistupuje (adresa URL odkazující stránky)
Název hostitele přistupujícího počítače
Datum a čas přístupu
IP adresa žádajícího počítače

Uložení výše uvedených přístupových údajů je z technických důvodů nezbytné pro zajištění funkční webové stránky a pro zajištění bezpečnosti systému. To platí i pro uložení vaší IP adresy, které je nezbytné a za určitých podmínek může alespoň teoreticky umožnit přiřazení k vaší osobě. Kromě výše uvedených účelů používáme soubory protokolů serveru výhradně pro potřeby návrhu a optimalizace naší internetové nabídky, čistě statisticky a bez jakýchkoli závěrů o vaší osobě. Tato data nejsou slučována s jinými datovými zdroji a data nejsou vyhodnocována pro marketingové účely. Přístupové údaje shromážděné v rámci používání našich webových stránek jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou jsou tyto údaje nutné k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa bude uložena na našem webovém serveru po dobu maximálně 7 dnů pro účely bezpečnosti IT. Pokud navštívíte naše webové stránky, abyste se dozvěděli o naší nabídce produktů a služeb nebo je využili, základem pro dočasné uložení a zpracování přístupových údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR (právní základ), který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření. Kromě toho čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR slouží jako právní základ pro dočasné uložení technických přístupových údajů. Naším oprávněným zájmem je, abychom vám mohli poskytnout technicky fungující a uživatelsky přívětivé webové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů. Naše webové stránky provozuje dogado GmbH, Saarlandstraße 25, 44139 Dortmund, e-mail: info@dogado.de. Podrobnější informace o ochraně údajů na našem webovém hostiteli dogado naleznete zde: https://www.dogado.de/datenschutz/

2. Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií

Na našich webových stránkách někdy používáme takzvané cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a aby umožnily poskytování určitých funkcí. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačně identifikovat váš prohlížeč, když web znovu navštívíte. Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Automaticky se vymažou na konci vaší návštěvy nebo relace vašeho prohlížeče (tzv. dočasné soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení po stanovenou dobu nebo dokud je nesmažete (tzv. trvalé soubory cookie). Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě. Na písemnou žádost vám rádi poskytneme další informace o používaných funkčních cookies. Použijte prosím výše uvedené kontaktní údaje. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Postup pro deaktivaci cookies lze pravidelně získat prostřednictvím funkce „Nápověda“ vašeho internetového prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být omezena funkčnost a/nebo plná dostupnost tohoto webu. Další možnosti nastavení a deaktivace specifické pro soubory cookie naleznete v jednotlivých vysvětleních níže pro konkrétní soubory cookie a související funkce/technologie používané při návštěvě našich webových stránek. Některé soubory cookie, které používáme na našich webových stránkách, jsou od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat efektivitu obsahu našich webových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon a výkon našich webových stránek nebo doručovat na naše webové stránky přizpůsobenou reklamu a další obsah. nebo nastavení jiných webových stránek. Jako součást našich webových stránek nastavujeme jak cookies první strany (viditelné pouze z domény, kterou právě navštěvujete), tak cookies třetích stran (viditelné napříč doménami a pravidelně nastavované třetími stranami). Zpracování údajů na základě souborů cookie probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR (právní základ) nebo na základě článku 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR (právní základ) za účelem ochrany naše oprávněné zájmy. Naše oprávněné zájmy spočívají zejména v tom, abychom vám mohli poskytnout technicky optimalizované, uživatelsky přívětivé webové stránky založené na potřebách a v zaručení bezpečnosti našich systémů. Souhlas, který jste nám poskytli, můžete kdykoli odvolat, například deaktivací nástrojů/pluginů založených na souborech cookie, které jsou podrobně uvedeny v následujícím přehledu. Můžete také vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněných zájmech provedením příslušných nastavení. Na této webové stránce jsou podrobně používány následující nástroje/pluginy založené na souborech cookie: Soubor cookie Borlabs Tento web používá soubor cookie Borlabs, který nastavuje technicky nezbytný soubor cookie (soubor cookie borlabs) k uložení vašeho souhlasu s používáním souborů cookie. Borlabs Cookie nezpracovává žádné osobní údaje. Soubor cookie borlabs uchovává souhlas, který jste dali při vstupu na web. Pokud chcete tento souhlas odvolat, jednoduše smažte soubor cookie ve svém prohlížeči. Pokud znovu vstoupíte/znovu načtete webovou stránku, budete znovu požádáni o souhlas s používáním cookies. Používání služby Google Analytics Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. Mimo jiné lze shromažďovat následující informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o používaném prohlížeči a zařízení, které používáte (zařízení), navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka přes které jste našli na našem webu). navštívili web), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Google Analytics využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Takto vygenerované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https:/ /business.safety.google/adsprocessorterms/. K vašim údajům má přístup jak Google, tak vládní úřady USA. Vaše data může Google propojit s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, data o vašem využití z jiných zařízení a jakákoliv další data, která o vás Google má. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena.
Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG ve spojení s článkem 6 (1) (a) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs. Používání sledování konverzí Google Ads Na našich webových stránkách používáme online reklamní program „Google Ads“ a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocování návštěv). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů o ochraně údajů. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, bude do vašeho počítače umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tedy k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. V důsledku toho neexistuje žádný způsob, jak lze soubory cookie sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostáváme však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https:/ /business.safety.google/adscontrollerterms/.

Die Nutzung von Cookies oder vergleichbarer Technologien erfolgt mit Ihrer Einwilligung auf Grundlage des § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt mit Ihrer Einwilligung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Nähere Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: https://www.google.de/policies/privacy/ Custom Audiences (Facebook Pixel) Innerhalb unseres Onlineangebotes wird das sog. “Facebook-Pixel” des sozialen Netzwerkes Facebook im Modus des erweiterten Datenabgleichs eingesetzt, welches von der Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (“Facebook”) betrieben wird. Auf Basis seiner ausdrücklichen Einwilligung wird, wenn ein Nutzer auf eine bei Facebook ausgespielte, von uns geschaltete Werbeanzeige klickt, der URL unserer verknüpften Seite durch Facebook Pixel ein Zusatz angefügt. Sodann wird dieser URL-Parameter nach Weiterleitung in den Browser des Nutzers per Cookie eingeschrieben, welches unsere verknüpfte Seite selbst setzt. Zusätzlich werden von diesem Cookie spezifische Kundendaten wie beispielsweise die Mailadresse, die wir auf unserer mit der Facebook-Anzeige verknüpften Webseite bei Vorgängen wie Kaufabschlüssen, Kontoanmeldungen oder Registrierungen sammeln, erfasst (erweiterter Datenabgleich). Das Cookie wird von Facebook Pixel sodann ausgelesen und ermöglicht eine Weiterleitung der Daten, inklusive der spezifischen Kundendaten, an Facebook. Mit Hilfe des Facebook-Pixels mit erweitertem Datenabgleich ist es Facebook einerseits möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. “Facebook-Ads”) genau zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel mit erweitertem Datenabgleich ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, welche wir an Facebook übermitteln (sog. “Custom Audiences”). Mit Hilfe des Facebook-Pixels mit erweitertem Datenabgleich möchten wir ebenfalls sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. So können wir weiter die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auswerten, indem wir nachvollziehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden (sog. “Conversion”). Gegenüber der Standard-Variante von Facebook Pixel hilft die Funktion des erweiterten Datenabgleichs uns, die Effektivität unserer Werbekampagnen besser zu messen, indem sie mehr zugeordnete Conversions erfasst. Alle übermittelten Daten werden von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Die Daten können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Die durch Facebook erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Facebook übertragen und dort gespeichert, hierbei kann es auch zu einer Übermittlung an die Server der Meta Platforms Inc. in den USA kommen. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, entfernen Sie das im auf der Website eingebundenen “Cookie-Consent-Tool” gesetzte Häkchen neben der Einstellung für den “Facebook Pixel”. Google Analytics Remarketing Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Verbindung mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google Ads und Google DoubleClick. Anbieter ist die der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland. Diese Funktion ermöglicht es die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google Ads und Google DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z.B. Handy) an Sie angepasst wurden, auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z.B. Tablet oder PC) angezeigt werden. Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem Zweck Ihren Web- und App- Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese Weise können auf jedem Endgerät, auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet werden. Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics google-authentifizierte IDs der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen. Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Souhrn zaznamenaných údajů ve vašem účtu Google je založen výhradně na vašem souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (článek 6 (1) (a) GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste vznesli námitku proti sloučení), je shromažďování údajů založeno na článku 6 (1) (f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webu má zájem na anonymní analýze návštěvníků webu pro reklamní účely. S ohledem na jakýkoli přenos vašich údajů společností Google Ireland Limited do třetích zemí, zejména do USA, platí přiměřeně to, co je uvedeno pod „Google Analytics“. Další informace a předpisy o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Google Maps Tato stránka používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko. Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. S ohledem na jakýkoli přenos vašich údajů společností Google Ireland Limited do třetích zemí, zejména do USA, platí přiměřeně prohlášení učiněná v rámci „Google Analytics“ mutandis. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google Web Fonts Tato stránka používá tzv. . Webová písma poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma. Pro tento účel musí prohlížeč, který používáte, navázat spojení se servery Google. To dává společnosti Google vědět, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace naší online nabídky.
To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo. S ohledem na jakýkoli přenos vašich údajů společností Google Ireland Limited do třetích zemí, zejména do USA, platí přiměřeně to, co je uvedeno pod „Google Analytics“. Více informací o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Disk Google Disk Google a všechny související služby, jako je Disk Google, používáme ke zpracování vašich dotazů a organizaci naší společnosti. B. Dokumenty Google, Tabulky Google, Prezentace Google, Formuláře Google. Služby poskytuje Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Disk Google se používá v zájmu rychlého a spolehlivého zpracování smluvního vztahu s vámi. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Více informací o Disku Google naleznete v podmínkách použití: https://policies.google.com/terms a v části Ochrana údajů společnosti Google prohlášení: https://www.google.com/policies/privacy/. LinkedIn Insight Tag Tento web používá „LinkedIn Insight Tag“, nástroj pro analýzu a sledování od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn Insight Tag umožňuje shromažďování údajů o návštěvách tohoto webu, včetně adresy URL, odkazující adresy URL, IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče, časového razítka a zobrazení stránek. Tato data jsou zašifrována, anonymizována do sedmi dnů a anonymizovaná data jsou smazána do 90 dnů. LinkedIn s námi jako provozovatelem tohoto webu nesdílí žádné osobní údaje, ale poskytuje pouze souhrnné zprávy o návštěvnosti webu a výkonu reklam. LinkedIn také nabízí retargeting pro návštěvníky webu, abychom jako provozovatel tohoto webu mohli tato data použít k zobrazování cílené reklamy mimo naše webové stránky, aniž by byl člen identifikován. Účelem sběru dat je analyzovat návštěvnost našich webových stránek a výsledky kampaní, abychom vám mohli poskytnout zajímavé informace. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR. Členové LinkedIn mohou ovládat použití svých osobních údajů pro reklamní účely v nastavení svého účtu. Více informací o ochraně dat na LinkedIn naleznete v prohlášení LinkedIn o ochraně dat.

3. Zpracování dat obchodními partnery

Pokud pracujete jako obchodní partner pro BalanzRock, budou v rámci zahájení, realizace a zpracování smluvního vztahu zpracovávány různé osobní údaje. Pro uzavření a plnění smlouvy jako obchodní partner zpracováváme následující osobní údaje: Osobní údaje:

 • případně společnost
  Jméno
  Příjmení
  celá adresa
  datum narození

Kontaktní údaje:

 • Telefonní číslo (čísla) pevná linka
 • mobilní telefonní čísla
 • Emailová adresa)
 • webová stránka

potřebné údaje pro případné výplaty provizí:

 • Poznámka k nároku na DPH („nárok na DPH“ nebo „majitel malé firmy“)
 • DIČ
 • IBAN
 • BICmajitel účtu
 • název banky
 • detaily kreditní karty
 • registrace firmy
 • případně další, nezbytně
 • nutné informace v souvislosti s případnýmivýplatami provizí

Další údaje související s činností prodejního partnera:

 • ID člena přidělené BalanzRock
 • Datum Začal jsem pracovat jako distribuční partner ve společnosti BalanzRock
 • dosažené a následující pořadí podle dosažitelných kariérních úrovní v kompenzačním plánu BalanzRock
 • v případě potřeby vyplňte dodací adresu, která se liší od adresy
 • případně další, nezbytně nutné informace v souvislosti s mou prací obchodního partnera
 • Přiřazení sponzoraMapování doporučení
 • Pozice ve stromu struktury BalanzRock
 • Informace o objednávkách/zadaných objednávkách
 • Statistiky obratu a prodeje

Pokud prodejní partner dosáhne vedoucí pozice v rámci struktury BalanzRock nebo si přeje působit jako sponzor nebo manažer, jeho jméno a kontaktní údaje budou zveřejněny a předány v rámci týmu. Údaje o prodejním partnerovi jsou rovněž předány příslušnému organizačnímu manažerovi (vedoucímu), aby si mohl prohlédnout data celé struktury (downline). Toto zpracování údajů je nezbytné pro založení a realizaci smlouvy jako prodejní partner, zejména pro zpracování plateb provizí a implementaci prodejní struktury. Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b GDPR.

4. Zpravodaje

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním zpravodaj. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Ke zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb newsletteru. CleverReach Tento web používá CleverReach k zasílání newsletterů. Poskytovatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo (dále jen „CleverReach“). CleverReach je služba, kterou lze použít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru (např. e-mailová adresa), budou uloženy na serverech CleverReach v Německu nebo Irsku. Naše newslettery zasílané pomocí CleverReach nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletteru. To může zahrnovat Analyzuje se, kolik příjemců otevřelo zprávu s newsletterem a jak často bylo kliknuto na který odkaz v newsletteru. Pomocí tzv. sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru proběhla dříve definovaná akce (např. nákup produktu na tomto webu). Další informace o analýze dat prostřednictvím zpravodaje CleverReach jsou k dispozici na: https://www.cleverreach.com/de/funktions/reporting-und-tracking/. Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením z odběru newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena. Pokud si nepřejete analýzu od CleverReach, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odpovídající odkaz v každé zprávě newsletteru. Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uchovávány námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a vymazány z distribučního seznamu newsletteru poté, co newsletter zrušíte. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny. Poté, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, pokud je to nutné pro zamezení budoucího rozesílání. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

5. Objednávky zákazníků, registrace zákaznického účtu

V rámci Vaší registrace zákaznického účtu nebo při zahájení, plnění a zpracování smlouvy s Vámi uzavřené zpracováváme tyto osobní údaje zákazníků: – jméno – příjmení – datum narození – dodací a fakturační adresa – e-mail – telefonní číslo – platební údaje (např. B. Bankovní spojení a/nebo číslo kreditní karty) – Stav platby (uhrazeno/nezaplaceno) Vaše výše uvedené osobní údaje – s výjimkou vašich platebních údajů – budou rovněž předány prodejního partnera, jehož prostřednictvím jste nám odeslali objednávku produktu. Toto zpracování údajů je nezbytné pro realizaci Vaší smlouvy uzavřené s námi nebo pro realizaci předsmluvních opatření. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

6. Účast na seminářích nebo jiných akcích

Pokud se přihlásíte na seminář nebo jinou akci, budou zpracovány různé údaje. Rozsah údajů závisí také na údajích, které poskytnete před nebo během účasti na akci. Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa, navštívené akce, stav rezervace a platby. V případě nutnosti uskutečnění akce budou vaše údaje předány i třetím stranám (např. vedoucím seminářů na místě). Kromě toho nebudou osobní údaje zpracovávané v souvislosti s účastí na seminářích nebo jiných akcích předávány třetím stranám, pokud nejsou určeny k předání. Je třeba poznamenat, že obsah ze seminářů nebo jiných akcí se často používá ke sdělování informací se zákazníky, zainteresovanými stranami nebo třetími stranami, a je tedy určen k předávání. Právním základem pro zpracování údajů při pořádání seminářů nebo jiných akcí je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Zejména vás budeme oslovovat vaším jménem. Pokud si to nepřejete, dejte nám vědět. Na některých seminářích se obvykle rozdávají jmenovky pro zlepšení komunikace mezi účastníky. Pokud si to nepřejete, jednoduše sundejte jmenovku.

7. Účast na online akcích přes ZOOM

Pokud se zaregistrujete na online akci, používáme nástroj „Zoom“, službu poskytovanou společností Zoom Video Communications, Inc. se sídlem v USA. Při použití “Zoom” se zpracovávají různé typy dat. Rozsah údajů závisí také na tom, jaké informace uživatelé poskytnou před nebo při účasti na online akci. Předmětem zpracování jsou tyto osobní údaje: Uživatelské údaje: jméno, příjmení, telefon (nepovinné), e-mailová adresa, heslo (pokud není použito „jednotné přihlášení“), profilový obrázek (nepovinné), oddělení (volitelné) Metadata schůzky: téma, popis (volitelné), IP adresy účastníků, informace o zařízení/hardwaru Pro nahrávky (volitelné): soubor MP4 všech video, zvukových a prezentačních nahrávek, soubor M4A všech zvukových nahrávek, textový soubor online schůzka chaty Při vytáčení pomocí telefonu: informace o příchozím a odchozím telefonním čísle, název země, čas začátku a konce. V případě potřeby lze uložit další údaje o připojení, jako je IP adresa zařízení. Textová, zvuková a video data: Účastníci mohou mít příležitost využít funkce chatu, otázky nebo průzkumu v online události. V tomto ohledu jsou zde provedené textové záznamy zpracovány za účelem jejich zobrazení v online události a v případě potřeby jejich přihlášení. Aby bylo umožněno zobrazení videa a přehrávání zvuku, jsou data z mikrofonu koncového zařízení a z libovolné videokamery na koncovém zařízení zpracovávána po dobu trvání schůzky. Uživatelé mohou kameru nebo mikrofon sami kdykoli vypnout nebo ztlumit pomocí aplikací „Zoom“. Pro účast na online akci nebo pro vstup do „zasedací místnosti“ musí účastníci uvést alespoň své jméno. Rozsah zpracování Pokud chceme zaznamenávat online akce, budeme vás o tom předem transparentně informovat a v případě potřeby požádáme o váš souhlas. Při nahrávání to zobrazuje i aplikace “Zoom”. Pokud je to nutné pro účely protokolování výsledků online události, zaznamenáme obsah chatu. To však většinou nebude tento případ. V případě online akcí můžeme také zpracovat dotazy účastníků za účelem záznamu a sledování online akcí. Pokud jste jako uživatel registrováni u “Zoom”, zprávy o online událostech (metadata schůzek, údaje o telefonickém připojení, otázky a odpovědi na schůzkách, funkce průzkumu na schůzkách) lze ukládat s “Zoom” po dobu až jednoho měsíce. Nevyužívá se automatizované rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Právním základem pro zpracování údajů při pořádání online akcí je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, pokud se setkání konají v rámci smluvních vztahů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s účastí na online akcích, nejsou obecně předávány třetím stranám, pokud nejsou výslovně určeny k předání. Je třeba poznamenat, že obsah z online akcí a osobních schůzek se často používá ke sdělování informací se zákazníky, potenciálními zákazníky nebo třetími stranami, a je tedy určen k předávání. Poskytovatel “Zoom” nezbytně získává znalosti o výše uvedených údajích, pokud je to stanoveno v rámci naší smlouvy o zpracování objednávky s “Zoom”. „Zoom“ je služba poskytovaná poskytovatelem se sídlem ve Spojených státech. Zpracování osobních údajů probíhá rovněž ve třetí zemi. S poskytovatelem “Zoom” jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky, která splňuje požadavky čl. 28 DSGVO. Na jedné straně je přiměřená úroveň ochrany údajů zaručena uzavřením tzv. standardních smluvních doložek EU. Jako další ochranné opatření jsme také nakonfigurovali náš zoom tak, aby k pořádání „online setkání“ byla využívána pouze datová centra v EU, EHP nebo bezpečných třetích zemích, jako je Kanada nebo Japonsko.

8. Kontakt

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím jedné z možností kontaktu uvedených v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo v tiráži nebo prostřednictvím našeho chatu, vaše údaje a kontaktní údaje, které jste uvedli, uložíme za účelem zpracování žádosti a v případě navazujících otázek. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám. Pokud bude vaše žádost s konečnou platností zodpovězena, smažeme vaši žádost (žádosti) a vaše kontaktní údaje. Vaše údaje budou obecně uloženy po dobu 6 měsíců a po uplynutí této doby budou vymazány, pokud nám nezašlete žádné následné požadavky nebo pokud údaje nepotřebujeme zpracovat pro jiné účely. V případě zaslání přihlášek budou vaše údaje předané z tohoto důvodu uloženy, dokud nebude rozhodnuto o vaší přihlášce nebo dokud nám neoznámíte stažení své přihlášky. Toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. GDPR v souvislosti s vámi uděleným souhlasem.

9. Komunikace přes WhatsApp

Nabízíme vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím služby okamžitých zpráv WhatsApp od společnosti WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. K tomu používáme takzvanou „Business Version“ WhatsApp. Pokud nás kontaktujete přes WhatsApp při příležitosti konkrétní transakce (např. zadané objednávky), uložíme a použijeme číslo mobilního telefonu, které používáte na WhatsApp, a – pokud je uvedeno – vaše jméno a příjmení v souladu s článkem 6 (1 ) (b) GDPR Zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. Na stejném právním základě vás můžeme prostřednictvím WhatsApp požádat o poskytnutí dalších údajů (číslo objednávky, zákaznické číslo, adresa nebo e-mailová adresa), abychom mohli váš požadavek přiřadit ke konkrétní transakci. Pokud jste jako zákazník nevznesli námitku proti zasílání reklamy přes WhatsApp nebo pokud jste jako prodejní partner udělili souhlas s tím, abychom vás kontaktovali přes WhatsApp za účelem realizace vaší smlouvy s prodejním partnerem, právním základem pro zpracování údajů je článek 6 Odstavec 1 věta 1 lit GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez udání důvodů do budoucna tím, že se odhlásíte ze zasílání zpráv WhatsApp prostřednictvím odkazu obsaženého v každé zprávě nebo nás informujete poštou nebo e-mailem o svém odvolání proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud použijete náš kontakt WhatsApp pro obecné dotazy (např. o rozsahu služeb, dostupnosti nebo našich webových stránkách), uložíme a použijeme číslo mobilního telefonu, které používáte na WhatsApp, a – pokud je uvedeno – vaše jméno a příjmení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a včasném poskytnutí požadovaných informací. Nedochází k prozrazení třetím stranám. Rádi bychom upozornili, že WhatsApp přijímá osobní údaje (zejména metadata z komunikace), které jsou zpracovávány i na serverech v zemích mimo EU (např. WhatsApp předává tato data dalším společnostem v rámci skupiny společností Facebook i mimo ni. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). Nemáme přesné znalosti ani vliv na zpracování dat WhatsApp. Vezměte prosím na vědomí, že WhatsApp Business má přístup k adresáři mobilního zařízení, které používáte, a automaticky přenáší telefonní čísla uložená v adresáři na server mateřské společnosti Facebook Inc. v USA. K provozování našeho obchodního účtu WhatsApp používáme mobilní zařízení, v jehož adresáři jsou uloženy pouze kontaktní údaje WhatsApp těch uživatelů, kteří nás také kontaktovali přes WhatsApp nebo kteří k tomu dali souhlas. To zajišťuje, že každá osoba, jejíž kontaktní údaje WhatsApp jsou uloženy v našem adresáři, při prvním použití aplikace na svém zařízení tím, že přijme podmínky používání WhatsApp při přenosu svého telefonního čísla WhatsApp z adresáře svého chatu. kontaktů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Přenos dat od uživatelů, kteří nepoužívají WhatsApp a/nebo nás nekontaktovali přes WhatsApp nebo jinak nesouhlasili s komunikací přes WhatsApp, je v tomto ohledu vyloučen.

10. Vkládání videí Vimeo

K integraci videí používáme poskytovatele Vimeo. Vimeo provozuje společnost Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Pokud s takovým pluginem vyvoláte naši webovou stránku, dojde k navázání spojení se servery Vimeo a zobrazení pluginu. To přenese na server Vimeo, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen Vimeo, Vimeo přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání pluginu, jako je kliknutí na tlačítko Start u videa, jsou tyto informace také přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se před použitím našeho webu odhlásíte ze svého uživatelského účtu Vimeo a smažete příslušné soubory cookie Vimeo. Další informace o zpracování údajů a informace o ochraně údajů společností Vimeo naleznete na https://vimeo.com/privacy. Vimeo používáme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu o analýzu a optimalizaci našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR.

11. Integrace videí na YouTube

K vkládání videí využíváme mimo jiné poskytovatele YouTube. YouTube provozuje společnost YouTube LLC s hlavním sídlem na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje společnost Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud vyvoláte internetové stránky naší internetové prezentace vybavené takovým pluginem, vytvoří se spojení se servery YouTube a plugin se zobrazí. To přenese na server YouTube, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni na YouTube jako člen, YouTube přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání pluginu, jako je kliknutí na tlačítko Start u videa, jsou tyto informace také přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se před použitím našich webových stránek odhlásíte ze svého uživatelského účtu YouTube a dalších uživatelských účtů společností YouTube LLC a Google Inc. a smažete příslušné soubory cookie od společností. Máte také možnost deaktivovat soubory cookie třetích stran prostřednictvím banneru cookie integrovaného na naší webové stránce. Poté však již nebudete moci vyvolat odpovídající obsah prostřednictvím naší webové stránky. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů ze strany YouTube, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů YouTube: https://policies.google .com/privacy?hl=de&gl=de

12. Schůzky přes kalendář

Pro rychlé, snadné a nekomplikované sjednávání schůzek používáme nástroj „kalendář“. “calendly” je nabídka od Calendly, LLC, 3423 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305-1754, USA. calendly slouží ke zlepšení našich služeb pro stávající i nové zákazníky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Při používání nástroje budete požádáni o osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo. Máte také možnost předložit svůj požadavek a poskytnout nám další informace. Pokud použijete nástroj, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně informací, které jste tam uvedli, budou uloženy a předány nám. Zadané údaje jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a DSGVO). Se společností calendly jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky. Jedná se o smlouvu, ve které se kalendářně zavazuje chránit údaje našich zákazníků, zpracovávat je naším jménem v souladu s jejich předpisy o ochraně údajů a zejména je nepředávat třetím osobám. Více informací o kalendáři a ochraně dat naleznete na adrese calendly zde: https://calendly.com/pages/privacy.

13. Zapier

K integraci různých databází a webových nástrojů používáme Zapier, službu poskytovanou společností Zapier Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, Kalifornie 94104, USA. Při používání Zapier nelze vyloučit přenos dat na servery Zapier v USA. Se společností Zapier jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Zpracování údajů je navíc zabezpečeno standardními smluvními doložkami EU. Zapier používáme k automatizaci akcí mezi různými aplikacemi, a tím vylepšujeme naše webové stránky a činíme je časově efektivnějšími, což také představuje náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Pro více informací o ochraně osobních údajů na Zapier navštivte: https://zapier.com/privacy/.

14. Spotify

Na tomto webu jsou integrovány funkce hudební služby Spotify. Poskytovatelem je Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm ve Švédsku. Pluginy Spotify poznáte podle zeleného loga na tomto webu. Přehled pluginů Spotify najdete na: https://developer.spotify.com.
To znamená, že když navštívíte tuto webovou stránku, lze prostřednictvím pluginu vytvořit přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Spotify. Spotify obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Spotify, když jste přihlášeni ke svému účtu Spotify, můžete propojit obsah tohoto webu se svým profilem Spotify. To umožňuje Spotify přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu.
Rádi bychom upozornili, že při používání Spotify používá Google Analytics soubory cookie, takže vaše údaje o používání mohou být při používání Spotify předány také společnosti Google. Google Analytics je nástroj skupiny Google se sídlem v USA pro analýzu chování uživatelů. Za tuto integraci je zodpovědný pouze Spotify. Jako provozovatel webu nemáme na toto zpracování žádný vliv.
Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na atraktivním akustickém designu jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.
Pokud si nepřejete, aby Spotify spojovalo vaši návštěvu této webové stránky s vaším uživatelským účtem Spotify, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Spotify.

15. Zendesk

Pro zpracování uživatelských dotazů využíváme CRM systém Zendesk. Poskytovatelem je Zendesk, Inc., 1019 Market Street v San Franciscu, CA 94103 USA.
K rychlému a efektivnímu zpracování vašich požadavků používáme Zendesk. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Dotazy můžete zasílat pouze s uvedením své e-mailové adresy a bez uvedení jména.
Zprávy, které jsou nám adresovány, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud přestane platit účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.
Zendesk má závazná podniková pravidla (BCR) schválená irským úřadem pro ochranu údajů. Jedná se o závazné interní předpisy společnosti, které legitimizují předávání interních dat společnosti do třetích zemí mimo EU a EHP. Podrobnosti naleznete zde: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.
Pokud nesouhlasíte se zpracováním vašeho požadavku prostřednictvím Zendesk, můžete s námi alternativně komunikovat e-mailem, telefonem nebo faxem.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.
Funkce chatu Zendesk
Naše webové stránky vám nabízejí možnost posílat nám zprávy prostřednictvím okna chatu. Funkce chatu poskytuje Zendesk. Pokud používáte toto okno chatu, ukládáme kromě zpráv chatu také vaši IP adresu. Vaše jméno není pro chat vyžadováno.
zpracování objednávky
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

16. Jiné účely zpracování

Dodržování právních předpisů: Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění dalších zákonných povinností, které můžeme mít v souvislosti s naší obchodní činností. Patří mezi ně zejména retenční lhůty podle obchodního, živnostenského nebo daňového práva. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR (právní základ), abychom splnili zákonnou povinnost, které se na nás vztahuje. Vymáhání práva: Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem uplatnění našich práv a uplatnění našich právních nároků. Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom se mohli bránit právním nárokům. V neposlední řadě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k předcházení nebo stíhání trestných činů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR (právní základ), pokud uplatňujeme právní nároky nebo se bráníme v právních sporech nebo předcházíme či vyšetřujeme trestné činy ( oprávněný zájem ). Souhlas: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. zasílání informačních materiálů a nabídek), je zákonnost tohoto zpracování dána na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání je účinné pouze do budoucna a zpracování do té doby není ovlivněno.

17. Příjemci dat

V rámci společnosti BalanzRock k nim budou mít přístup ta oddělení, která potřebují vaše údaje ke splnění našich smluvních a zákonných povinností. Poskytovatelé služeb a námi využívaní zástupci (např. poskytovatelé technických služeb, přepravní společnosti, společnosti zabývající se likvidací odpadu) mohou také přijímat údaje pro tyto účely. Přenos vašich osobních údajů omezujeme na nezbytnou míru s ohledem na předpisy o ochraně údajů. V některých případech dostávají vaše osobní údaje příjemci jako zpracovatelé a jsou pak při nakládání s vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. Společnost BalanzRock využívá zejména crea union GmbH, Herforder Str. 237, 33609 Bielefeld, jako zpracovatele v rámci poskytování back office pro prodejní partnery. V některých případech jednají příjemci samostatně v rámci své vlastní odpovědnosti za ochranu údajů a jsou také povinni dodržovat požadavky GDPR a dalších předpisů o ochraně údajů. Hostujeme naše webové stránky na AWS. Poskytovatelem je Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Lucembursko (dále jen: AWS). Když navštívíte naše webové stránky, budou vaše osobní údaje zpracovávány na serverech AWS. Osobní údaje mohou být také předány mateřské společnosti AWS v USA. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách EU. Podrobnosti naleznete zde: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr. AWS se používá na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. souhlas lze kdykoliv odvolat. Poskytovatel platebních služeb – Paypal. Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je nabízeno – „nákup na účet“ nebo „platba na splátky“ přes PayPal, předáváme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“), dále. PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – „nákupem na účet“ nebo „platbou na splátky“ přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s článkem 6 (1) věta 1 písmeno f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší solventnosti. PayPal používá výsledek kontroly kreditu ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti selhání platby za účelem rozhodnutí, zda poskytnout příslušný způsob platby. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Do výpočtu hodnot skóre jsou zahrnuty mimo jiné, nikoli však výlučně, data adresy. Další informace o ochraně údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku. vaše data kdykoli zasláním objektu zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb. Vaše údaje jsou předány společnosti PayPal na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). – Pruhy
Pokud zvolíte platební metodu od poskytovatele platebních služeb Stripe, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému zašleme informace které jste uvedli při objednávkovém procesu spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, třídicí kód, případně číslo kreditní karty, částka faktury, měna a číslo transakce). Více informací o ochraně dat Stripe najdete na URL https://stripe.com/de/privacy#translation. Stripe si vyhrazuje právo provést kontrolu bonity na základě matematicko-statistických postupů za účelem ochrany oprávněného zájmu na určení platební schopnosti uživatele. Společnost Stripe může předávat osobní údaje požadované pro kontrolu kreditu a získané v rámci zpracování plateb vybraným úvěrovým agenturám, které Stripe na požádání sdělí uživatelům. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Do výpočtu hodnot skóre jsou zahrnuty mimo jiné, nikoli však výlučně, data adresy. Stripe používá výsledek kontroly kreditu ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodování, zda použít vybranou platební metodu. Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti Stripe nebo pověřeným úvěrovým agenturám. Stripe však může být nadále oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.Vaše údaje jsou předávány společnosti Stripe na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). -Klarna Pokud se rozhodnete použít společnost Klarna AB, se sídlem Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, jako součást procesu objednávání na fakturu Klarna nebo nákup na splátky Klarna, souhlasíte s tím, že použijeme způsob platby ke zpracování nákupu na účet a nezbytné osobní údaje pro kontrolu totožnosti a kreditu a jejich předání společnosti Klarna AB. Jedná se zejména o jméno a příjmení, titul, adresu, datum narození, pohlaví, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, dále údaje potřebné pro zpracování nákupu na účet a údaje související s objednávka, jako je počet položek, číslo položky, fakturovaná částka a procento daně, fakturační údaje, bankovní spojení, číslo karty, datum vypršení platnosti, CCV kód, informace o zboží/službách, historické informace, informace o vašich předchozích nákupech, historie plateb, jakákoli odmítnutí, finanční informace, informace o jakýchkoli úvěrových závazcích a platebních poznámkách, informace o interakci mezi vámi a Klarna Checkout, doby načítání stránky, chyby stahování a metody použité k ponechání zobrazené stránky, informace o elektronické komunikaci, účtenky, informace o zařízení, geografické informace. Tento přenos je nezbytný pro zpracování vašeho nákupu se zpracováním faktur, o které jste požádali, zejména pro potvrzení vaší totožnosti, pro správu vaší platby a vztahu se zákazníkem, pro analýzu zákazníků, pro správu služeb Klarnas a pro interní procesy, včetně odstraňování problémů, analýzy dat, interní testování, vývoj, statistické účely, ke zlepšení služeb Klarna, k zajištění toho, aby se vám a vašemu zařízení zobrazovaly potřebné informace tím nejefektivnějším způsobem, aby se zabránilo zneužití nebo nesprávnému použití služeb Klarna, jako součást úsilí Klarna k tomu, aby byly Služby co nejbezpečnější, k posouzení, jaké platební metody vám můžeme zpřístupnit prostřednictvím společnosti Klarna, k provádění interních hodnocení úvěruschopnosti, k provádění analýzy rizik a řízení rizik, k rozvoji podnikání a k dodržování platných zákonů. Společnost Klarna má oprávněný zájem na předání osobních údajů zákazníka a potřebuje je k získání informací od úvěrových agentur za účelem ověření totožnosti a bonity. V Německu lze výše uvedené údaje předávat úvěrovým agenturám. Kromě toho může Klarna zpřístupnit vaše osobní údaje dalším společnostem v rámci Klarna Group, poskytovatelům služeb a subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smluvních vztahů s vámi nebo s nimi. Klarna v rámci rozhodování o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu shromažďuje a využívá informace o předchozím platebním chování kupujícího a také hodnoty pravděpodobnosti tohoto chování v budoucnu. Výpočet tohoto bodování společností Klarna se provádí na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod. Svůj souhlas s používáním osobních údajů od Klarna je možné kdykoli odvolat. V tomto případě však může být společnost Klarna stále oprávněna zpracovávat, používat a předávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb službami společnosti Klarna, vyžaduje to zákon nebo to vyžaduje soud nebo úřad. Další informace o ochraně údajů můžete získat také přímo od společnosti Klarna: Prohlášení o ochraně údajů společnosti Klarna AB. Informace o osobních údajích uložených společností Klarna můžete kdykoli získat kontaktováním Datenschutz@klarna.de. Vaše údaje jsou společnosti Klarna předávány na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). -ApplePay Na našem webu nabízíme mimo jiné platbu přes Apple Pay. Poskytovatelem této platební služby je Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, telefon: +1 408 996 1010, zastoupená v Evropě společností Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irská republika, kontakt .de@ euro.apple.com, registrační číslo: 470672, registrovaná v obchodním rejstříku v Irsku, DIČ: DE 27946362, (dále jen „Apple Pay“). Pokud zvolíte platbu prostřednictvím Apple Pay, zadané platební údaje budou odeslány do Apple Pay. Vaše údaje jsou předávány do Apple Pay na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů máte možnost kdykoli odvolat. Odvolání neovlivní účinnost minulých operací zpracování údajů. Další podrobnosti o platbě pomocí Apple Pay naleznete na následujících odkazech: https://support.apple.com/de-de/HT201469 https://support.apple.com/de-de/HT203027 https://www .apple.com/legal/privacy/de-ww/ -GooglePay Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu prostřednictvím Google Pay. Poskytovatelem této platební služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Tel: +353 1 543 1000, Fax: +353 1 686 5660, e-mail: support-deutschland@google.com (dále jen „ GooglePay”). Pokud zvolíte platbu přes GooglePay, zadané platební údaje budou odeslány do GooglePay. Vaše údaje jsou předávány do GooglePay na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy). Svůj souhlas se zpracováním údajů máte možnost kdykoli odvolat. Odvolání neovlivní účinnost minulých operací zpracování údajů. Další podrobnosti o platbě pomocí Google Pay naleznete na následujících odkazech: https://pay.google.com/about/ https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice&hl=de https://pay .google .com/intl/de_de/about/terms/ Konečně v jednotlivých případech předáváme osobní údaje našim poradcům v právních nebo daňových záležitostech, přičemž tito příjemci jsou povinni zachovávat zvláštní mlčenlivost a mlčenlivost vzhledem ke svému profesnímu postavení.

Přenos dat do třetích zemí

Při použití výše uvedených nástrojů, např. Google, můžeme přenést vaši IP adresu do třetích zemí (viz výše). Přenos dat je založen na vašem výslovném souhlasu. Jinak vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU nebo EHP nebo mezinárodním organizacím, pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů výslovně uvedeno jinak.

Doba uložení dat

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme zpočátku po dobu, po kterou příslušný účel použití vyžaduje odpovídající uložení (viz výše pro jednotlivé účely zpracování). To může také zahrnovat období vzniku smlouvy (předsmluvní právní vztah) a plnění smlouvy. Na tomto základě jsou osobní údaje pravidelně mazány v rámci plnění našich smluvních a/nebo zákonných povinností, pokud není jejich dočasné další zpracování nezbytné pro následující účely:

Splnění zákonných požadavků na uchovávání
Zachování důkazů s přihlédnutím k promlčení

VII.Zabezpečení údajů Osobní údaje jsou z naší strany chráněny pomocí vhodných technických a organizačních opatření k zajištění přiměřené úrovně ochrany ak ochraně osobních práv dotčených osob. Přijatá opatření slouží mimo jiné k zamezení neoprávněného přístupu k námi používaným technickým zařízením a k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem třetích osob. Tento web používá zejména šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou vaše požadavky na kontakt, které nám jako provozovateli webu zašlete. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami. Přesto bychom rádi upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není v tomto ohledu možná. VIII. Vaše práva jako subjektu údajů Na základě zákonných požadavků máte jako subjekt údajů nárok na následující práva: Právo na informace: Máte právo nás kdykoli požádat o potvrzení v rámci čl. 15 DS-GVO as na to, zda údaje zpracováváme; pokud tomu tak je, máte také podle čl. 15 DS-GVO právo na informace o těchto osobních údajích a některé další informace (včetně účelů zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií příjemců, plánované doby uchovávání, původu údajů , používat automatizované rozhodování a v případě převodů do třetích zemí vhodná ochranná opatření) a obdržet kopii vašich údajů. Právo na opravu: Podle čl. 16 DS-GVO jste oprávněni požadovat, abychom opravili osobní údaje, které jsou o vás uloženy, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné. Právo na výmaz:

Jste oprávněni za podmínek čl. 17 DS-GVO požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Právo na výmaz mimo jiné neexistuje, pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno například pro splnění právní povinnosti (např. zákonné povinnosti uchovávání) nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo na omezení zpracování: Máte právo za podmínek čl. 18 DS-GVO požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů: Máte právo za podmínek čl. 20 DS-GVO požadovat, abychom osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, předali ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Právo na odvolání: Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání souhlasných prohlášení, která nám byla udělena před účinností GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Upozorňujeme, že odvolání se vztahuje pouze na budoucnost. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, není dotčeno. K prohlášení o odvolání postačí neformální zpráva, například e-mailem zaslaným nám. Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za podmínek čl. 21 DS-GVO, takže musíme ukončit zpracování vašich osobních údajů. Právo vznést námitku existuje pouze v rámci omezení stanovených v čl. 21 DS-GVO. Navíc naše zájmy mohou být v rozporu s ukončením zpracování, takže i přes vaši námitku jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje. Jakékoli námitky proti jakýmkoli opatřením přímého marketingu zohledníme okamžitě a bez přehodnocení stávajících zájmů. Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 DS-GVO Máte právo kdykoli proti zpracování vašich údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) k podání námitky, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace. Pokud podáte námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Námitku lze podat neformálně a měla by být adresována: BalanzRock GmbH Hauptstr. 5 – 9 45219 Essen E-mail: info@balanzrock.com Právo na odvolání u dozorového úřadu: Za podmínek čl. 77 DS-GVO máte právo odvolat se k příslušnému dozorovému úřadu. Zejména můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je za nás odpovědný, státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací v Severním Porýní-Vestfálsku, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, telefon: 0211/38424-0, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de nebo jakýkoli jiný příslušný dozorový úřad. Seznam německých dozorových úřadů pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html Další obavy: Jsme na vaši dispozici pro další otázky a obavy týkající se ochrany údajů Likvidace. Odpovídající dotazy a uplatnění vašich výše uvedených práv by měly být pokud možno zaslány písemně na naši výše uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu info@balanzrock.com.

 • Povinnost poskytnout údaje

V zásadě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout. Pokud to však neuděláte, nebudeme vám moci plně zpřístupnit naše webové stránky ani odpovědět na vaše dotazy. Osobní údaje, které nutně nepotřebujeme pro účely zpracování uvedené výše, jsou označeny jako dobrovolné informace.

 • Automatizované rozhodování/profilování

Nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování (automatizovaná analýza vaší osobní situace).

 • Aktualizace a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů
 • Toto prohlášení o ochraně údajů je aktuálně platné a má stav 10. května 2022.
 • Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit.

.